LUPIEŃSKÁ, Agáta. Návrh změny organizační kultury v podniku zabývající se řemeslnou činností [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18688. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Zdeňka Konečná.
Uložit do Citace PRO