POPELÁŘ, Petr. Dokončování povrchu nekonvenčními metodami a technologiemi [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18818. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Oskar Zemčík.
Uložit do Citace PRO