PLÁNĚK, Jiří. Filtrační metody pro zpracováni MR obrazů [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18824. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Eva Gescheidtová.
Uložit do Citace PRO