ŠVAŇHAL, Radek. Vírové struktury s kavitujícím jádrem [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18870. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Pavel Rudolf.
Uložit do Citace PRO