ČÍŽEK, Jan, Monika VILÉMOVÁ, František LUKÁČ, Martin KOLLER, Jan KONDAS a Reeti SINGH. Cold Sprayed Tungsten Armor for Tokamak First Wall. Coatings, MDPI [online]. MDPI, 2019, 9(12), 1-15 [cit. 2020-08-15]. DOI: 10.3390/coatings9120836. ISSN 2079-6412. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/188998
Uložit do Citace PRO