TRČKA, Tomáš. Turbokódy a jejich použití ve sdělovacích systémech [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18900. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karel Němec.
Uložit do Citace PRO