BEZCHLEBA, Josef. Pokročilé modelování chování protokolu SNMP v simulačním prostředí OPNET Modeler [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18901. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karol Molnár.
Uložit do Citace PRO