KUBOWSKÝ, Jiří. Systém pro internetovou komunikaci [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18923. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Petr Krček.
Uložit do Citace PRO