BRAVENÝ, Adam. Produkce CO2 a obchod s emisními povolenkami [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18954. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Ferdan.
Uložit do Citace PRO