ČECH, Michal. Modely a přístupy v oblasti počítačové simulace procesů [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18996. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Michal Touš.
Uložit do Citace PRO