SIBOR, Filip. Investice do bytových jednotek ve vybraných městech České republiky [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190956. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí. Vedoucí práce Monika Doležalová.
Uložit do Citace PRO