ZACHAR, Martin. Využitie tepelne vodivých nekovových materiálov pre chladiace systémy v automobilovej osvetľovacej technike [online]. Brno [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190962. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Laboratoř přenosu tepla a proudění. Vedoucí práce Petr Kotrbáček.
Uložit do Citace PRO