JURÁŇ, Petr. Analýza a návrh řešení internetového obchodu [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19105. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Zuzana Němcová.
Uložit do Citace PRO