LITERA, Jan. Analýza vlivu přesahu na pevnost svarového spoje součásti z kompozitu [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193645. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Vosynek.
Uložit do Citace PRO