Toxicita trinitrotoluenů a produktů jejich biotransformací [online]. Brno, 2000, 22 s. [cit. 2020-07-13]. ISBN 80-214-1655-6. ISSN 1213-4198. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19454. Vedoucí práce Zdeněk Friedl.
Uložit do Citace PRO