GOTTWALD, Radim. Metoda fundamentální analýzy použitá ke komparaci výnosností akciových portfolií a akciových indexů. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012, VI(11), 17-26 [cit. 2020-08-15]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19461
Uložit do Citace PRO