STARZYCZNÁ, Halina a Pavla SÝKOROVÁ. Vývoj poptávky a marketingové aktivity maloobchodníků. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012, VI(11), 69-79 [cit. 2020-01-25]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19466
Uložit do Citace PRO