URDZIKOVÁ, Jana. Communication – Important Means of the Complaints Management. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012, VI(11), 90-97 [cit. 2020-05-31]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19468
Uložit do Citace PRO