BEDNÁŘ, Tomáš. Měření výšky hladiny pomocí OVS [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1962. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Soňa Šedivá.
Uložit do Citace PRO