MECERA, Tomáš. Návrh zefektivnění vybrané technologie údržby [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1968. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO