MECERA, Tomáš. Návrh zefektivnění vybrané technologie údržby [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2008 [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1968. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO