JUREVIČIENĖ, Daiva a Dovilė SKIRCKAITĖ. Credit Monitoring – a Core of Credit Risk Management: Theory and Experience. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011, V(8), 117-130 [cit. 2020-05-31]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19826
Uložit do Citace PRO