MRÁČEK, Pavel a Martin MUCHA. Advergaming: Application of Knowledge in the Process of the Competitive Advantage Improvement. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011, V(8), 139-147 [cit. 2020-01-25]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19828
Uložit do Citace PRO