PERNICA, Martin a Helena HANUŠOVÁ. Oceňování dlouhodobého hmotného majetku reálnou hodnotou. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010, IV(7), 128-134 [cit. 2019-09-19]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19865
Uložit do Citace PRO