DOHNAL, Mirko, Alena KOCMANOVA a Hana RAŠKOVÁ. Hi tech microeconomics and information non-intensive calculi. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008, II(2), 20-26 [cit. 2020-07-14]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19970
Uložit do Citace PRO