LUŇÁČEK, Jiří. Vědeckotechnický rozvoj jako činitel hospodářského růstu. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008, II(2), 46-57 [cit. 2019-09-19]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20006
Uložit do Citace PRO