ŠIMBEROVÁ, Iveta. Vztahy se stakeholdry v soudobých marketingových koncepcích. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008, II(2), 71-80 [cit. 2020-07-08]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20009
Uložit do Citace PRO