BARTOŇ, Luboš. Konstrukce mikroskopového LED osvětlovacího zdroje [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20109. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Petr Šperka.
Uložit do Citace PRO