LÉTAL, Filip. Optimalizace proudění výfukových plynů ve výfukovém systému traktorového motoru [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20129. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Radim Dundálek.
Uložit do Citace PRO