LÉTAL, Filip. Optimalizace proudění výfukových plynů ve výfukovém systému traktorového motoru [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2013 [cit. 2018-11-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20129. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Radim Dundálek.
Uložit do Citace PRO