ČERNOHOUS, Jiří. Vodou rozpustná slévárenská pojiva vytvrzovaná ohřevem [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20225. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Petr Cupák.
Uložit do Citace PRO