MÍČEK, Petr. Navigační vedení letu v oblasti Afriky [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20244. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Miroslav Raudenský.
Uložit do Citace PRO