ŠAMÁNEK, Otakar. Snížení tření a opotřebení strojních částí cílenou modifikací topografie třecích povrchů [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20310. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ivan Křupka.
Uložit do Citace PRO