DUPÁK, Libor. Mikroobrábění nekovových materiálů elektronovým svazkem [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20327. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Bohumila Lencová.
Uložit do Citace PRO