GULÁŠ, Tomáš. Dynamický výpočet rozvodu šestiválcového motoru s 24 ventily [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20357. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Radim Dundálek.
Uložit do Citace PRO