MYNAŘÍK, Aleš. Obecné řešení ztrát ventilových rozvodů [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20366. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Novotný.
Uložit do Citace PRO