SCHRIMPEL, Michal. Parovzduchová turbína s využitím přeplňovacích turbodmychadel PBS Turbo [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2042. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jaroslav Kadrnožka.
Uložit do Citace PRO