SYROVÝ, Adam. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Jiří Marek.
Uložit do Citace PRO