BĚŤÁK, Ondřej. Plánování radioterapie [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2052. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jana Kolářová.
Uložit do Citace PRO