STOJANOVÁ, Hana. TVORBA STRATEGICKÝCH ALIANCÍ V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20741. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Němeček.
Uložit do Citace PRO