FALTUSOVÁ, Veronika. Snížení ceny rodinného domu v Lelekovicích v důsledku zjištěných vad a poruch [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20778. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Lubomír Weigel.
Uložit do Citace PRO