PŠURNÝ, Adam. Podnikatelský záměr rozvoje firmy [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20807. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Ondřej Žižlavský.
Uložit do Citace PRO