SMÉKAL, Jan. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20819. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Jiljí Šindlar.
Uložit do Citace PRO