MARCINKA, Pavel. Srovnání metodik ocenění nemovitostí pro účely pojišťoven [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20834. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Klika.
Uložit do Citace PRO