ANDRÝSKOVÁ, Hana. Marketingová strategie [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20843. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.
Uložit do Citace PRO