PALACKÝ, Vladislav. Sestavení technologie pro součást "kabelová spojka" s etapou rapid prototyping [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20945. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Kalivoda.
Uložit do Citace PRO