WIRTHOVÁ, Michaela. Reologie v technologii anorganických materiálů [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-12-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21035. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Centrum materiálového výzkumu. Vedoucí práce Jaromír Havlica.
Uložit do Citace PRO