HLADÍK, Jiří. Analýza a optimalizace selektivních technologických procesů pro kontakty krystalických křemíkových solárních článků [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21044. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Ivan Szendiuch.
Uložit do Citace PRO