ŠIROKÁ, Zuzana. Optimalizace výrobního procesu pomocí diskrétní simulace [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21053. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Josef Šunka.
Uložit do Citace PRO