KADERKA, Jaroslav. Zjištění ceny rodinného domu a posouzení, zda sjednané pojištění pokryje případnou totální škodu v Letovicích a okolí [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21179. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Michaela Hrubanová.
Uložit do Citace PRO