HANÁK, Václav. Systém měření teploty s výstupem Ethernet [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2122. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Fiedler.
Uložit do Citace PRO