MAKSANT, Jindřich. Fuzzy Petriho sítě pro expertní systémy [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2126. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Václav Jirsík.
Uložit do Citace PRO